-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

เปลี่ยนไอคอนตรง Address Bar
ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่บล็อคของคุณจากนั้นไปที่
 การออกแบบ > องค์ประกอบของหน้า


ขั้นตอนที่ 2. แก้ไข Favicon

ขั้นตอนที่ 3. เลือกไฟล์ไอคอนที่ต้องการ ไอคอนต้องมีขนาดน้อยกว่า 100 KBขั้นตอนที่ 4. เมื่อเลือกไอคอนได้แล้วคลิก Open ขั้นตอนที่ 5. เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วคลิกบันทึกค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.