-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

สร้าง Gadget ผู้ติดตาม (Followers)


ผู้ติดตามผู้ติดตามเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจในบล็อกของคุณรู้ความเคลื่อนไหว รู้ว่าคุณได้สร้างบทความอะไรใหม่ๆค่ะ และในกรณีที่คุณอนุญาติให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกผู้ที่ติดตามบล็อกของคุณก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ การสร้าง Gadget ผู้ติดตาม มีขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1.เข้าสู่บล็อก
ไปที่ การออกแบบ > องค์ประกอบของหน้า เลือก เพิ่ม Gadget

ขั้นตอนที่ 2.เลือก Gadget เพิ่มผู้ติดตาม

ขั้นตอนที่ 3.ตั้งค่าส่วนต่างๆของ Gadget ผู้ติดตาม
คุณสามารถเลือกสีได้โดยการคลิกที่สีที่ต้องการเปลี่ยนจะมีหน้าเลือกสีแสดงขึ้นมาคุณสามารถเลือกสีที่คุณต้องการได้เลยค่ะ หรือถ้าคุณไม่ต้องการตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากก็สามารถติ๊กถูกหน้าข้อความ ใช้ลักษณะเริ่มต้นของเทมเพลต ได้เลยค่ะ

ปุ่มย้อนกลับ ก็คือไม่ต้องการ Gadget นี้เมื่อคลิกก็จะย้อนไปให้คุณเลือก Gadget ใหม่ค่ะ
ปุ่มยกเลิก เมื่อคุณไม่ต้องการสร้าง Gadget แล้ว เมื่อคลิกก็จะทำการออกจากหน้าต่างสร้าง Gadget ทั้นทีค่ะ
ปุ่มบันทึก เมื่อคุณตั้งค่าส่วนต่างๆของ Gadget เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง Gadget ผู้ติดตาม (Followers) จะเป็นดังรูปเลยค่ะ


You Might Also Like

2 ความคิดเห็น:

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.