-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

เพิ่มรูปภาพด้วย Gadget รูปภาพ


รูปภาพ Gadget รูปภาพ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากที่อื่นในเว็บ และยังสามารถใส่ลิงก์ในกับรูปภาพของคุณโดยที่คุณแค่คลิ๊กไม่จะเป็นต้องไปยุ่งยากกับการใส่โค้ดเลยค่ะ

ในขั้นตอนการเพิ่ม Gadget รูปภาพ ให้คุณไปที่ การออกแบบ > องค์ประกอบของหน้า เลือก เพิ่ม Gadget

ให้คุณดูในส่วนของ พื้นฐาน


และเลือก Gadget รูปภาพ ค่ะตั้งค่า Gadget รูปภาพ


ชื่อ : ชื่อของ Gadget ค่ะ อาจจะตั้งชื่อตามภาพที่คุณใส่เพื่อให้คุณรู้ว่านั้นคือ Gadget อะไรหรือภาพอะไรนะค่ะ
คำอธิบาย : คำอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพของคุณจะอยู่ด้านล่างของรูปภาพค่ะ
ลิงก์ : เมื่อคลิ๊กที่รูปภาพนั้นแล้วจะให้เปิดหน้าเว็บอะไร ถ้าไม่ต้องการก็สามารถไม่ใส่ได้ค่ะในส่วนนี้
รูปภาพ : ถ้ารูปภาพของคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็เลือก จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ถ้าต้องการนำรูปภาพจากเว็บก็เลือก จากเว็บเลยค่ะ
ลดขนาดให้พอดี : ในบางครั้งรูปภาพอาจจะใหญ่จนเกินไป คุณอาจจะเลือกลดขนาดให้พอดีเพื่อให้รูปภาพของคุณไม่ใหญ่จะเกินไปก็ได้ค่ะ

เมื่อคุณตั้งค่าส่วนต่างๆเสร็จแล้วก็เลือกบันทึกค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.