-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

Gadget AdSense


AdSenseGadget AdSense คุณสามารถสร้างรายได้ด้วย Gadget AdSense ของ Google จะแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบล็อกของคุณ เช่น คุณเขียนบล็อกเกี่ยวกับแว่น ก็จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับแว่นค่ะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโฆษณาในบล็อกของคุณ


ถ้าต้องการแสดงโฆษณาในบล็อกของคุณ คุณจะต้องมีบัญชี AdSense ก่อนนะค่ะ คุณสามารถตั้งค่าบัญชี AdSense ด้วยการไปที่แท็บสร้างรายได้เลือก ลงชื่อสมัครใช้ ADSENSE

เลือกว่าต้องการให้โฆษณาแสดงในส่วนไหนค่ะ
จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป


ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี AdSense ให้เลือกสร้างบัญชีใหม่ค่ะ
จากนั้นก็กรอกข้อมูลของคุณลงไปค่ะ เมื่อกรอกเสร็จเลือก 

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.