Latest News

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

พื้นฐาน GameMaker : ปิดเสียงในเกมส์


หลังจากบทความ พื้นฐาน GameMaker : การใส่เสียงลงในเกมส์ ที่สอนใส่เสียงลงไปในเกมส์แล้วแต่อาจมีบางคนที่ไม่ชอบเสียงเกมส์ เราจึงจะมาสอนการปิดเสียง โดยเมื่อคลิกปุ่มแล้วเสียงในเกมส์จะปิด และคุณสามารถทำการเปิดเสียงได้แบบเดียวกันกับการปิดค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+