-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

Game Maker menu bar : เรียนรู้ RUNRun ในส่วนนี้คือการเล่นเกมที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะ อาจจะลองเล่นเพื่อดูข้อผิดพลาดของเกมก่อนนำไปใช้งานจริง หรือเล่นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกมดีขึ้นค่ะ

Run
  • Run normally เล่นตามปกติ
  • Run in Debug mode เล่นในโหมดดีบัก (Debug) ดีบักจะเป็นการตรวจสอบจุดบกพร่องนะคะ เราจะสามารถตรวจสอบเกมและมีปุ่มหยุดเกมให้เราด้วยค่ะ ยังมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อีกยังไงก็ลองใช้กันดูค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.