Latest News

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

Game Maker menu bar : เรียนรู้ RUN


Run ในส่วนนี้คือการเล่นเกมที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะ อาจจะลองเล่นเพื่อดูข้อผิดพลาดของเกมก่อนนำไปใช้งานจริง หรือเล่นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกมดีขึ้นค่ะ

Run
  • Run normally เล่นตามปกติ
  • Run in Debug mode เล่นในโหมดดีบัก (Debug) ดีบักจะเป็นการตรวจสอบจุดบกพร่องนะคะ เราจะสามารถตรวจสอบเกมและมีปุ่มหยุดเกมให้เราด้วยค่ะ ยังมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อีกยังไงก็ลองใช้กันดูค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+