-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

สร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊ค


     สำหรับบทความนี้จะมาสอนสร้างกลุ่มในเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งการสร้างกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น การสนทนาระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน สร้างเพื่อรวมตัวคนที่สนใจเฉพาะเรื่องให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน หรืออาจจะสร้างในเชิงการทำธุรกิจก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความต้องการและจำเป็นของแต่ละคน

     สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ บัญชีของคุณ Facebook ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีสามารถไปดูวิธีการสมัครเฟสบุ๊คได้ที่บทความ REGISTER FACEBOOK สิ่งต่อมาที่คุณต้องเตรียมก็คือ
  • จุดประสงค์ที่สร้างหรือสร้างขึ้นเพื่ออะไรนั้นเองค่ะ
  • กลุ่มสมาชิกที่ต้องการ
  • ชื่อกลุ่ม

เมื่อคุณมีทุกอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วเราก็มาเริ่มสร้างกลุ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่ www.facebok.com เลื่อนเม้าส์ลงมาดูที่ข้อความกลุ่ม เลือก สร้างกลุ่ม...


ขั้นตอนที่ 2. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มของคุณ 
  • ชื่อกลุ่ม : ใส่ชื่อกลุ่มของคุณลงไป แนะนำให้ตั้งชื่อที่เข้าใจง่ายหรือเขียนจุดประสงค์ที่ตั้งลงไปแบบย่อ เพราะถ้าใส่ชื่อมั่วอาจจะเป็นการรกเสียเปล่านะคะ
  • สมาชิก : ในส่วนนี้คุณ้องเพิ่มสมาชิกลงไปก่อนอย่างน้อย 1 คน


ขั้นตอนที่ 3. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม กลุ่มเปิด ปิด ลับ ทางเฟสบุ๊คจะเขียนรายละเอียดให้อ่านแล้วค่ะ ถ้าต้องการให้กลุ่มเป็ไปในแบบใดก็เลือกในส่วนนั้นได้เลยค่ะ แต่ในที่นี้จะเลือกแบบเปิดเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นกลุ่มของเราได้

ขั้นตอนที่ 4. เลือก สร้าง เพื่อทำการก่อตั้งกลุ่ม(พิมพ์ซะดูดีเลย)


ขั้นตอนที่ 5. เลือก Icon สำหรับกลุ่มของคุณ อาจจะเลือกให้ใกล้เคียงเกี่ยวกับกลุ่ม เช่น เกี่ยวกับกีฬาก็เลือกลูกบอล เป็นต้น หรือถ้าไม่ต้องการเลือกก็สามารถกดข้อความ Skip เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ


เพียงเท่านี้เราก็จะมีกลุ่มไว้ใช้สนทนากับเพื่อนหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.