-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

Basic Photoshop : [01] วิธีการเปิดไฟล์รูปภาพBasic Photoshop : [1] วิธีการเปิดไฟล์รูปภาพ


1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา ไปที่ File เลือก "Open" เพื่อทำการเปิดหน้าต่างให้สามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการได้2. เลือกที่อยู่ของรูปภาพที่คุณต้องการจะเปิด
3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ เมื่อเลือกได้แล้วกด "Open"4. เพียงเท่านี้รูปภาพที่เลือกไว้ก็จะมาแสดงในโปรแกรม Photoshop เพื่อให้คุณสามารถทำการปรับแต่งแก้ไขได้แล้วค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.