-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

การกู้คืนบล็อกบางครั้งเราอาจจะเผอลบบล็อกไปหรือในช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่ต้องการบล็อกนั้นอีกเลยตัดสินใจทำการลบบล็อกดังกล่าวไป แต่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เห็นว่าบล็อกนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่หรืออาจะคิดเรื่องที่จะเขียนได้แล้ว คุณก็สามารถทำการกู้คืนได้ภายในเวลา 90 วัน จากวันที่คุณทำการลบบล็อกไปการกู้คืนบล็อกก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
ก่อนอื่นก็ไปยังหน้าแดชบอร์ดของบล็อกเกอร์ www.blogger.com


เลือก "บล็อกที่ถูกลบ" หลังจากนั้นจะมีบล็อกที่ถูกลบไปแล้วแสดงขึ้นมาในกรณีที่คุณลบมากกว่า 1 บล็อกให้
เลือก "ยกเลิกลบ" เฉพาะบล็อกที่คุณต้องการจะกู้คืน

เพียงเท่านี้ก็สามารถกู้คืนบล็อกของคุณได้แล้วค่ะ

You Might Also Like

3 ความคิดเห็น:

  1. กรณีที่บล๊อค แล้วลบทั้งในที่บล๊อค และแชทออกแล้ว จะทำการกู้ได้ยังไง โดยที่จำ ID ไม่ได้ QR code ไม่มี จะทำยังไงคะ คือมีเหตุจำเป็นกับเพื่อนคนนั้นจริงๆ

    ช่วยด้วยนะคะ
    ช่วยหน่อยนะคะ

    ตอบลบ
  2. ขอรายละเอียดกว่านี้ได้ป่ะค่ะ

    ตอบลบ

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.