-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

ยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนที่เราส่งไป


สวัสดีค่ะ รู้วิธีส่งคำขอเป็นเพื่อนก็ต้องรู้วิธียกเลิกด้วยค่ะ ตอนแรกเราอาจจะต้องการเป็นเพื่อนของคนนั้นสักพักหนึ่งเปลี่ยนใจจะทำยังไงดีก็ไปที่ www.hi5.com ดูแถบด้านบนคลิกที่ผู้คน --> เพื่อน


หลังจากนั้นคลิกที่คำขอและเลือกจากคุณเพื่อแสดงคำขอเป็นเพื่อนที่เราได้ทำการ้องขอไป คลิกยกเลิกคนที่ไม่ต้องการจะขอเป็นเพื่อนแล้ว เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนได้แล้วค่ะ


You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.