Latest News

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Basic Photoshop : [05] สร้างชิ้นงานใหม่


การสร้างชิ้นงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop 

ดูในส่วนของเมนูบาร์ (Menu Bar) ไปที่ File --> New... หรือกดคีย์ลัด Ctrl + N


Name : ตั้งชื่อชิ้นงาน
Width : กำหนดความกว้าง 
Height : กำหนดความสูง
สามารถกำหนดหน่วยของชิ้นงานได้จากด้านข้าง ในที่นี้กำหนดเป็น Pixels
Resolution : กำหนดความละเอียดของภาพ
Color Mode : เลือกโหมดสีให้เหมาะกับชิ้นงานที่กำลังจะสร้าง
Background Contents : เลือกพื้นหลัง
- White : พื้นหลังสีขาว
- Background Color : ให้พื้นหลังเป็นสีที่กำหนดในทูลพาเนล
- Transparent : พื้นหลังแบบโปร่งใส่หรือไม่มีสี


ลองคลิกดูเพิ่มตรง Advanced
Color Profile : โปรไฟล์สีของชิ้นงานรูปภาพ
Pixel Aspect Ratio : อัตราส่วนของพิกเซล

เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นงานตามที่เรากำหนดไว้แล้วค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+