-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

แทรกโฆษณาไว้บนช่องแสดงความคิดเห็น


สวัสดีค่ะ วันนี้แอนจะมาพาคุณไปแทรกโฆษณาไว้บนช่องแสดงความคิดเห็นของบล็อกค่ะ ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าแอนลองทำจากการสุ่มมั่วโค้ด แล้วสามารถวางบทช่องแสดงความคิดเห็นได้จริง แต่ก็อาจจะมีความผิดพลาดได้ แนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ทุกครั้งก่อนจะแก้ไขโค้ดค่ะ เรื่องการแทรกโฆษณาท่านอื่นอาจจะประยุกต์ใช้ไปแทรกอย่างอื่นแทนก็ได้ค่ะ เช่น พวกแบนเนอร์ข้อความ หรือกล่องข้อความเลื่อนน่ารักๆ เป็นต้น :D 

ขั้นตอนแทรกโฆษณาไว้บนช่องแสดงความคิดเห็นขั้นตอนที่ 1. ไปที่หน้าแดชบอร์ดของบล็อกเกอร์ www.blogger.com ดูในส่วนของตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก "แม่แบบขั้นตอนที่ 2. เลือก "แก้ไข HTMLกด Ctrl+F ค้นหาโค้ดด้านล่างนี้ค่ะ


   <div class='comment-form'>  หรือ  <a name='comment-form'/>                                                                                                                             

แล้วนำโค้ดโฆษณาหรือโค้ดแบนเนอร์ของคุณไปวางไว้ด้านล่างโค้ด <div class='comment-form'>
หรือ ด้านบน <a name='comment-form'/>

ตัวอย่างโค้ดที่จะแทรกลงไป   <img border='0' height='90' src='http://2.bp.blogspot.com/- 
   zLe7MZ9qPSo/T6aqKzoubTI/AAAAAAAAB7c/zqyIoRuuiEI/s640/Screen+Shot+2012-05-
   06+at+11.42.16+PM.png' width='728'/>


เมื่อแทรกเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะ


   <div class='comment-form'>
   <img border='0' height='90' src='http://2.bp.blogspot.com/- 
   zLe7MZ9qPSo/T6aqKzoubTI/AAAAAAAAB7c/zqyIoRuuiEI/s640/Screen+Shot+2012-05-
   06+at+11.42.16+PM.png' width='728'/>
   <br/>
   <br/>
   <a name='comment-form'/>


ที่มีโค้ดแบบนี้ก็ คือ ต้องการจะให้ขึ้นบรรทัดใหม่หรือเว้นระยะห่างจากรูปภาพโฆษณากับเนื้อหาบทความของบล็อกค่ะ จะใส่หรือใส่ <br/> ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบล็อกค่ะ ลองดูการแสดงผลถ้าคิดว่าควรใส่จะใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะ แต่ถ้าคิดว่าระยะห่างของรูปภาพกันช่องแสดงความคิดเห็นนี้พอดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะ


   <br/>
   <br/> 
                                                                                                                                                  

การแสดงผลของแต่ละบล็อกอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากรูปแบบของเทมเพลตค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.