-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

ครั้งที่ 02 : เติมสระอาสวัสดีค่ะ ครั้งก่อนนี้เราก็ได้ฝึกพิมพ์ ฟหกด่าสว กันไปแล้วมาทบทวนกันก่อนค่ะ

มือซ้าย
ฟ นิ้วก้อย
ห นิ้วนาง
ก นิ้วกลาง
ด นิ้วชี้

มือขวา
่    นิ้วชี้
า  นิ้วกลาง
ส  นิ้วนาง
ว  นิ้วก้อย

ฟหกด่าสว 5 บรรทัด

ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว  ฟหกด่าสว

แล้วเราจะมาเติมสระอาให้พยัญชนะกันค่ะ เริ่มกันเลย

ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา
หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา
กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา
ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา
สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา
วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา
ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา ฟา
หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา หา
กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา กา
ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา
สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา สา
วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา วา

แอนพิมพ์ประมาณบรรทัดละ 20 ... ลองฝึกพิมพ์ไปเรื่อยๆเพลินๆค่ะ :D
ใครอยากจะส่งมาให้แอนดูด้วยก็ได้นะคะ http://www.pakamasblog.com/p/contact.html

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.