-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

Uncategorized

Writing left handed : 06/07/2013 Draw Flingสวัสดีค่ะ วันนี้ส่งการบ้านเป็นรูปภาพค่ะ ;) เริ่มต้นจากหลับตานึกถึงธงชาติสหรัฐอเมริกา เหตุผลก็คือเพิ่งอ่านหนังสือที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วมีเรื่องของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ก็เลยลองหลับตาใช้มือซ้ายร่างธงชาติก่อน แล้วก็คิดไปด้วยว่าเราจะสามารถเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้ไหม ลืมตาขึ้นมามองดูสักพักหนึ่งแล้วใช้มือซ้ายวาดเพิ่มให้ภาพสีเข้มขึ้น เพื่อจะได้ดูรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นค่ะ ในภาพจะมีเด็กยกมือขึ้นเพื่อปล่อยพลัง ตาจ้องไปที่เป้าหมาย กัดฟัน แล้วปล่อยพลัง  >0< จะได้หรือไม่ พลังจะถึงหรือเปล่า ก็อยู่ที่ตัวคุณ ซึ่งเป็นผู้ปล่อยพลัง ว่าเล็งถูกเป้าหมายไหม ปล่อยพลังมากพอหรือยังนะคะ 

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.