-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

อากาศที่บ้านคุณเป็นไง


ลองใช้ Google พิมพ์คำว่า อากาศ แล้วตามด้วยชื่อจังหวัดที่คุณอยู่ (หรืออยากรู้) 
เราก็จะรู้คราวๆว่าวันนี้และในอาทิตย์นี้ อากาศเป็นอย่างไร กี่องศา ค่ะหลายท่านอาจจะรู้แล้ว แต่แอนเพิ่งรู้ค่ะ :D ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.