-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

Tools Panel #.28 : การเกลี่ยสี Smudge ToolSmudge Tool เครื่องมือเกลี่ยสีให้ภาพ เหมือนกับเราเอานิ้วไปเกลี่ยหรือลากภาพที่สียังไม่แห้งค่ะ ถ้าเกลี่ยสีมากเกินไปจนดูไม่รู้เรื่องแบบรูปด้านบน ก็คงต้องใช้ Eraser Tool (Eraser to History) หรือ History Brush Tool แล้วค่ะ ^^


ภาพก่อนเกลี่ยสีค่ะ และใช้ Smudge Tool (  ) เกลี่ยภาพได้เลยค่ะ
แอนเกลี่ยสีบางส่วนของภาพ เช่น ผ้าสีชมพู ผ้าสีขาวบนพื้น เป็นต้น


อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoshop

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.