Latest News

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

#.23 Mac : ระยะห่างระหว่างตัวอักษร (Letter Spacing)

ในส่วนการปรับแต่งข้อความจะมีส่วนที่ชื่อว่า Letter Spacing คือ ส่วนที่เราสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้ค่ะ


ในตอนเริ่มต้น Letter Spacing จะเป็น 0 เราสามารถกำหนด Letter Spacing ได้ประมาณ 1-50 ค่ะ


ตัวอย่างกำหนด Letter Spacing เป็น 0


ตัวอย่างกำหนด Letter Spacing เป็น 10


อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoscape

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+