-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

#.24 Mac : เปลี่ยนสีข้อความเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีข้อความได้ที่  ค่ะ การเลือกสีข้อความ มีให้เลือก 5 แบบค่ะ
ลองเลือกดูสีข้อความตามความชอบเลยค่ะ


แอนเปลี่ยนสีข้อความจากสีขาวเป็นสีชมพูค่ะ


อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoscape

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.