-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

#.33 Mac : ทำซ้ำรูปภาพ (Duplicate)


เลือกรูปภาพที่ต้องการทำซ้ำหรือ Duplicate
คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม (ตามที่ลูกศร 1 ชี้)
คลิก + เพื่อเพิ่มรูปภาพ (ตามที่ลูกศร 2 ชี้)


เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถทำซ้ำรูปภาพได้แล้วค่ะ

อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoscape

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.