-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

#.30 Mac : ลบรูปภาพที่เพิ่มขึ้นมา


เลือกรูปภาพที่ต้องการลบ (การเลือกรูปภาพจำเป้นต้องไปที่ Object ก่อนค่ะ ถึงจะเลือกได้) 
ต่อมาคลิกที่  เพื่อทำการลบรูปภาพค่ะ


อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoscape

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.