Latest News

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

#.32 Mac : ย่อ/ขยายรูปภาพ

คลิกรูปภาพที่ต้องการย่อ/ขยายคุณจะเห็นปุ่มตามมุมและด้านต่างๆของรูปภาพ (  )
เราสามรถย่อ/ขยายรูปภาพได้จากปุ่มนั้นค่ะ


Preserve aspect ratio คือ การรักษาอัตราส่วนของรูปภาพ 
ไม่ว่าจะย่อ/ขยายรูปภาพยังไง อัตราส่วนของรูปภาพก็ยังคงเดิมค่ะ
ถ้าใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องเลือก Preserve aspect ratio ค่ะ


อ่านบทความเกี่ยวกับ Photoscape

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+