-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

เล่นไลน์ในคอม : การเปลี่ยนภาษาโปรแกรมไลน์


ในตอนเริ่มต้นที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมไลน์มา ภาษาที่ถูกตั้งไว้จะเป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาที่เราต้องการ ได้ตามนี้ค่ะ

เปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมา เข้าสู่ระบบ แล้วไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติม คลิก Settings ค่ะ


เราจะมาอยู่ที่หน้า Basic อยู่แล้ว ลงมาดูด้านลงตรงส่วนของ Language เลยค่ะ


เลือกภาษาที่ต้องการ ในที่นี้แอนเลือกภาษาไทยค่ะ


คลิกปุ่ม Restart later หรือ Restart now ถ้าเพื่อนๆคลิกปุ่ม Restart now โปรแกรมก็จะรีสตาร์ทหรือเริ่มการทำงานใหม่ ภาษาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาที่เพื่อนๆเลือกไว้ทันทีค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.