Latest News

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

N-F E : ครั้งที่ 05 วันหยุด


สวัสดีค่ะ ตามสัญญาที่แอนบอกว่าจะมาบอกรายละเอียดในการเรียนค่ะ ^^

แอนเรียนระดับมัธยมปลาย จะเรียน 2 ปี จะแบ่งออกเป็น 4 เทอม
เทอม 1 ประมาณช่วง เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
เทอม 2 ประมาณช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
เทอม 3 ประมาณช่วง เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
เทอม 4 ประมาณช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
สำหรับใครที่เรียน ม.4 หรือ ม.5 มาแล้วอาจจะใช้เวลาเรียนน้อยกว่านี้ค่ะ

ตอนเรียนจะมีกิจกรรม ดังนี้
1. ปฐมนิเทศ
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (ครู และ นักศึกษา)
3. เข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ทดสอบย่อย
5. จัดทำโครงงาน
6. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
7. สอบปลายภาค
8. อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร)

กิจกรรมตอนเรียนแอนพิมพ์ตามคู่มือนักศึกษานะคะ

ตอนไปเรียนแต่งชุดอะไรไป
ตอบ แต่งชุดนักศึกษาค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

PakamasBlog

Add us on Google+