-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

อาทิตย์ทรงกลด ?
หลายวันก่อนเห็นอาทิตย์ทรงกลด ( เราเข้าใจถูกใช่ไหม ? ) >0< เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก บางทีอาทิตย์ทรงกลดอาจเกิดขึ้นหลายครั้งรอบตัว แต่เราไม่รู้ เพราะไม่ชอบเงยหน้าขึ้นฟ้า (ร้อน) 555+ มองตรงๆลำบากต้องมองผ่านกล้อง เวลาประมาณ 11.23 น. ก็มองไม่เห็นอาทิตย์ทรงกลดแล้วค่ะ

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.