-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

U : เทอมนี้เรียนอะไรบ้าง ? ( 1/2560 )สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้ววววววว พอได้เขียนแล้วก็อยากเขียนอีก อ่านแล้วอ่านอีก รับข้อมูล ส่งข้อมูล โหะ ๆ ๆ *0* ( แม้ 80% จะค่อนข้างหาประโยชน์ไม่ได้ก็ตาม ) มาดูกันดีกว่าว่าเทอมนี้เราลงเรียนวิชาอะไรกันบ้าง

ลงทั้งหมด 7 วิชา รวม 20 หน่วยกิจ
- (3) ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
(3) INT1004 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
- (2) LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(3) MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(3) POL1101 การเมืองการปกครองไทย
(3) PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป
(3) RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ส่วนจะสอบผ่านกี่วิชานั้น โปรดติดตามตอนต่อไป - -"

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.